Hakkımızda

EGESYS mentorluk programı başlatmak isteyen kuruluşlara uçtan uca çözümler sunmaktadır:

  • Mentorluk Programı Tasarımı
  • Mentor/Menti Eğitimleri
  • Mentor Yönetim Sistemi
Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış olan EGESYS, 2014 yılından beri mentorluk çalışmalarına ağırlık vererek Türkiye'de işletmelere yönelik mentorluk programı ilk uygulayıcı kuruluşları arasında yer almıştır. "Ar-Ge Mentor Ağı" projesi ile TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında desteklenen 6 Uygulayıcı Kuruluştan biri olmuştur.

2015 yılında ise "KOBİMEN Akademi" adlı proje ile yine TÜBİTAK tarafından desteklenen 8 Mentor Eğitici Kuruluştan biri olmuştur. Bu eğitimin saha uygulama aşaması için geliştirdiği program ile bu alanda Türkiye'de ilk defa EMCC Türkiye tarafından akredite edilen programdır.EGESYS'in, mentorluk uygulayıcı kuruluşu olarak tasarladığı programlarda kazandığı deneyimlerden yola çıkarak geliştirdiği ArGeMentor Mentor Management System (MMS) de Türkiye'de işletmelere yönelik mentorluk programlarının yönetimi için geliştirilmiş ilk yazılım olma özelliği taşımaktadır. ArGeMentor MMS, dünyada bu alanda geliştirilmiş en kapsamlı yazılımdır.

ArGeMentor MMS, işletme mentorluğu programlarının yanısıra Girişimci Mentorluk Programları, Kurumiçi Mentorluk Programları ve Öğrenci Mentorluk Programları da olmak üzere tüm mentorluk programlarının ihtiyacını karşılayacak şekilde genişletilmiştir.


Copyright © 2016 | Argementor